Blog

Informacje dla pacjentów chcących brać udział w badaniach klinicznych

Informacje dla pacjentów chcących brać udział w badaniach klinicznych

Badania kliniczne, przeprowadzane w naszym ośrodku prowadzone są z poszanowaniem praw i godności pacjenta oraz wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi przeprowadzania badań klinicznych, w tym według zasad GCP.  Decyzję o włączeniu pacjenta do leczenia podejmuje lekarz prowadzący badanie – Główny Badacz lub współbadacz. Decyzja o uczestnictwie pacjenta w badaniu klinicznym jest dobrowolna  i musi być podjęta przez pacjenta w pełni…

Czytaj dalej