Współpraca dla lekarzy

Zapraszamy do współpracy specjalistów i lekarzy rezydentów w ramach badań klinicznych. Badania kliniczne to dla lekarza okazja do poszerzenia lub ugruntowania aktualnej wiedzy medycznej. To również możliwość zastosowania nowoczesnych terapii bez ograniczeń refundacyjnych. Co więcej badania kliniczne dają mozliwość spotkań i wymiany doświadczeń z innymi badaczami w ramach wyjazdów polskich i zagranicznych. Badacze otrzymują wynagrodzenie stosowne do nakładu pracy i wiedzy lekarza. 

Jeżeli chcesz rozwijać się w ramach badań klinicznych to napisz do nas: cmhopeclinic@gmail.com

Możliwości współpracy w ramach badań klinicznych: 

Główny badacz – lekarz odpowiedzialny za całe badanie kliniczne w ośrodku. Jego obowiązkiem jest nadzorowanie bezpieczeństwa wszystkich pacjentów biorących udział w badaniu oraz pracy całego zespołu badawczego i wszystkich lekarzy biorących udział w badaniu. Główni badacze nadzorują wszystkie prace w badaniach klinicznych zgodnie z zasadami przyjętymi GCP. Praca głównego badacza wiąże się z nieco większą odpowiedzialnością i dyspozycyjnością, ale nie wymaga spędzania całego dnia w placówce. Pamiętaj że personel ośrodka służy zawsze pomocą.
Współbadacz – lekarz prowadzący pacjentów w badaniach klinicznych. Współbadacze mają bezpośredni kontakt z pacjentem , nadzorują przebieg badania i stan kliniczny chorego. Przed rozpoczęciem pracy każdy lekarz jest dokładnie przeszkolony w zakresie procedur, które mają zastosowanie do jego konkretnego badania.
Rekruter – lekarz który kieruje pacjentów zainteresowanych nowoczesnymi terapiami do ośrodka. Rekruter orzymuje odpowiednie wynagrodzenie za wejście pacjenta do badania klinicznego. 

Poznaj inne nasze publikacje