Wieloogniskowa neuropatia ruchowa – MMN

Wieloogniskowa neuropatia ruchowa – MMN

Wieloogniskowa neuropatia ruchowa to choroba nerwów. Istotą tej choroby jest “agresja” układu odporności (autoimmunologia) w kierunku własnych nerwów . Taka reakcja doprowadza do swoistego zapalenia nerwów obwodowych. Istnieje szereg podtypów zapalenia nerwów jak na przykład CIDP (przewlekła polineuropatia czuciowo-ruchowa o charakterze demielinizacyjnym). Generalnie różnice pomiedzy tymi zapaleniami dotyczą ilością objawów uszkodzenia nerwów. W przypadku wieloogniskowej neuropatii ruchowej dochodzi do uszkodzenia nerwów wysyłających informacje do mieśni a w konskwencji niedowładu i zaniku mięsni. 

Bezpłatny program pogłębionej diagnostyki i obserwacji efektów leczenia w Centurm Medycznym Hope Clinic

W ramach programu skierowanego dla chorych leczonych z powodu wieloogniskowej neuropatii ruchowej oferujemy: 

  1. Diagnostyke genetyczną 

  2. Badania z krwi oceniające aktywność choroby (neurofilament, gangliozycy, składniki dopełniacza)

  3. Ocena przewodnctwa nerwowego śledząca zmiany w nerwach obwodowych

  4. Regularne badanie lekarskie i poradnictwo

Centrum Medyczne Hope Clinic

Lublin, ul. Nałęczowska 18A

Uzyskaj więcej informacji pod numerem telefonu 788931883

0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *