Wieloogniskowa neuropatia ruchowa – MMN

Wieloogniskowa neuropatia ruchowa – krótka informacja o chorobie.

Wieloogniskowa neuropatia ruchowa (MMN), znana również jako wieloogniskowa neuropatia ruchowa z blokiem przewodzenia (ICD10 – G61.8), to rzadka, nabyta neuropatia ruchowa. W niektórych przypadkach wieloogniskowej neuropatii ruchowej objawy są na tyle łagodne, że pacjenci nie wymagają żadnego leczenia. Jednakże większość pacjentów może rozwijać postępujące pogarszanie się siły mięśniowej, szczególnie w rękach i ramionach, co może powodować trudności w wykonywaniu prostych codziennych czynności, takich jak pisanie, mycie się czy ubieranie. Syndrom ten został stosunkowo niedawno opisany, w 1986 roku. Zwykle dotyczy kończyn górnych bardziej niż dolnych. Wieloogniskowa neuropatia ruchowa jest rzadkim schorzeniem z szacowaną światową częstością występowania poniżej 1 na 100 000 osób. Choroba występuje 2,7 razy częściej u mężczyzn niż u kobiet. Ponadto choroba jest najczęściej diagnozowana u dorosłych w trzeciej do piątej dekadzie życia, choć jest również zgłaszana u dzieci w wieku zaledwie 6 lat oraz u osób starszych.

Leczenie wieloogniskowej neuropatii ruchowej w Centurm Medycznym Hope Clinic!

Dzięki zgromadzeniu środków sponsorskich  wszystkie usługi leczenia MMN są bezpłatne: 

pełne badanie EMG (przewodnictwa nerwowego) regularnie co 3 miesiące – w celu oceny wyników twojego leczenia

wspomagające leczenie neuroprotekcyjne, czyli takie które ułatwi regeneracje twoich nerwów. Nie wolno przerywać leczenia immunoglobulinami. Terapie są uzupełniające się.

konsultacje z wyspecjalizowanym lekarzem neurologiem w tym ultra rzadkim schorzeniu.

darmowe badania genetyczne chorego

bezpłatne oznaczenie przeciwciał GM1

regularne oznaczanie neurofilamentu – markera wskazującego aktywność choroby

leczenie immunoglobulinami dożylnie musi się odbywać w warunkach szpitalnych – lista ośrodków zapewniających dostęp do tej terapii TUTAJ

Formularz kontaktowy

Centrum Medyczne Hope Clinic

Lublin, ul. Nałęczowska 18A

Uzyskaj więcej informacji pod numerem telefonu 788931883

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Poznaj inne nasze publikacje